Digitális kompetencia fejlesztése

2021.01.22

Az infokommunikációs világban való zavartalan mozgás, az alapvető digitális készségek elsajátítása ma már nélkülözhetetlen: nemcsak a siker kulcsa, hanem a mindennapi boldogulásunk feltétele is. A digitális átmenet, a digitális technológiai alkalmazások, az automatizáció, a robottechnológiák, a mesterséges intelligencia az élet szinte minden területére kihatnak és alapjaiban alakítják át a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az emberek életkörülményeit.

A digitális gazdaságban jelentősen átalakul az egyes foglalkozások, illetve készségek iránti kereslet. Mindezen tevékenységek tárgyi feltételeit számos esetben az iskolák nem tudják kielégíteni, így elengedhetetlen az általános képzés kiegészítése egy a mai kor elvárásainak megfelelő technikai háttér biztosításával (különös tekintettel olyan nehéz helyzetű gyermekek esetében, akiknél nem hogy a korszerű, de az alapvető feltételek sem állnak rendelkezésre). A program keretében ezt a szakadékot kívánjuk áthidalni olyan eszközök elérhetővé tételével, melyek ismeretének elsajátítása támogatni tudja ezen célok megvalósulását.