Programok

Digitális kompetencia fejlesztése

Az infokommunikációs világban való zavartalan mozgás, az alapvető digitális készségek elsajátítása ma már nélkülözhetetlen: nemcsak a siker kulcsa, hanem a mindennapi boldogulásunk feltétele is. A digitális átmenet, a digitális technológiai alkalmazások, az automatizáció, a robottechnológiák, a mesterséges intelligencia az élet szinte minden területére kihatnak és alapjaiban alakítják át a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az emberek életkörülményeit. 

A digitális gazdaságban jelentősen átalakul az egyes foglalkozások, illetve készségek iránti kereslet. Mindezen tevékenységek tárgyi feltételeit számos esetben az iskolák nem tudják kielégíteni, így elengedhetetlen az általános képzés kiegészítése egy a mai kor elvárásainak megfelelő technikai háttér biztosításával (különös tekintettel olyan nehéz helyzetű gyermekek esetében, akiknél nem hogy a korszerű, de az alapvető feltételek sem állnak rendelkezésre). A program keretében ezt a szakadékot kívánjuk áthidalni olyan eszközök elérhetővé tételével, melyek ismeretének elsajátítása támogatni tudja ezen célok megvalósulását. 

Outdoor tréning

A generációs változások az ifjúsági munka módszertanában is folyamatos változásokra, megújulásra kényszerítik a szakembereket, hogy hitelesek és megfelelő támogatói tudjanak maradni a megváltozott igényeket megfogalmazó fiatalok felé. A közösségfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés módszertanát egy mélyebb, önismereti munkával egybekötött formával, az élménypedagógia módszertanával érjük el. 

Programunk gyorsan adaptálható módszertani tudást ad, mely fejleszti a résztvevők készségeit munkájuk során, emellett az önismereti munka által segíti a szakemberek kiegyensúlyozottságát, saját határaiknak, korlátaiknak megismerését. A programok során interaktiv foglalkozások épülnek egymásra, ahol a felszínen elsősorban csak maga a játék és az élmény látható. Így a gyakorlatok során a résztvevők szinte észrevétlenül sajátítják el a célok kialakításának és megvalósításának képességét, az egymással, a csoporttagokkal, a másokkal való együttműködés szabályait, a sikeres kommunikáció alapjait.

Generációk közötti különbségek

A munkaerőpiacon ennyi generáció egyszerre sosem volt jelen (a Veteránok, a Baby Boomer-ek, az X ge- neráció és az Y generáció), ez pedig kihívás elé állítja a foglalkoztatót. A generáció kifejezést többféleképpen közelítik meg a témában kutatók. Egyes nézőpontok szerint generációnak hívják a hasonló korú egyének csoportját, míg más megközelítés szerint egy generációt alkot az a csoport, amely egyrészt egy bizonyos időintervallumban született, emellett nagyon hasonló történelmi, szociokulturális környezetben nőtt fel (Mannheim, 1952). 

Legyen szó bármely megközelítésről is, jelen helyzetben a szervezetek vezetőinek érdeke, hogy a piacon jelen lévő, sok esetben igen más értékekek képviselő generációk tagjai megtalálják a közös hangot. 

Tréningünk célja a generációk között fennálló különbségek okainak feltárása, az egyes generációk jellemzőinek meghatározása, tanácsok az ebből adódó konfliktusok megoldására.

Önkéntesség

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével. Egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.

Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához.

Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek - mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel - központi eleme.

Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.

Robotokkal a digitális világba

A hagyományosan emberek által végzett feladatokat automatizáló új technológiák már az ipari forradalom óta folyamatosan alakítják át a munkahelyeket és javítják az emberek életkörülményeit. 2030-ig az automatizálás Magyarországon 1 millió munkahelyre fog érdemi hatást kifejteni a mérsékelt ütemezési forgatókönyv szerint. Az automatizálás alapjaiban fogja átalakítani a világgazdaságot és a munkaerőpiacokat, mivel a munkafeladatok közel 49 százaléka már jelenleg is automatizálható. A technológia mostani fejlődése új korszakot nyit a globális munkaerőpiacon, hiszen az automatizálás ma már széles körben és folyamatosan csökkenő költség mellett alkalmazható bonyolultabb, gondolkodást is igénylő feladatok elvégzésére. A technológiában jártas munkaerő elérhetősége meghatározó tényező lesz a vállalatok számára a beruházási döntéseik meghozatalánál.

A gyerekeket már egész fiatalon meg kell ismertetni a technológiával, illetve tanulniuk kell a programozást és a számítástechnikát. az infokommunikációs világban való zavartalan mozgás, az alapvető digitális készségek elsajátítása ma már nélkülözhetetlen: nemcsak a siker kulcsa, hanem a mindennapi boldogulásunk feltétele is. A digitális átmenet, a digitális technológiai alkalmazások, az automatizáció, a robottechnológiák, a mesterséges intelligencia az élet szinte minden területére kihatnak és alapjaiban alakítják át a gazdaságot, a munkaerőpiacot és az emberek életkörülményeit. A digitális gazdaságban jelentősen átalakul az egyes foglalkozások, illetve készségek iránti kereslet. Mindezen tevékenységek tárgyi feltételeit számos esetben az iskolák nem tudják kielégíteni, így elengedhetetlen az általános képzés kiegészítése egy a mai kor elvárásainak megfelelő technikai háttér biztosításával (különös tekintettel olyan nehéz helyzetű gyermekek esetében, akiknél nem hogy a korszerű, de az alapvető feltételek sem állnak rendelkezésre). A program keretében ezt a szakadékot kívánjuk áthidalni olyan eszközök elérhetővé tételével, melyek ismeretének elsajátítása támogatni tudja ezen célok megvalósulását.

Sport általi nevelés

A digitális eszközök térnyerésével a sport szerepe a gyermekek életében kisebb szerepet játszik, mint korábban. A sport által olyan készségeket, képességeket, értékeket lehet elsajátítani, melyek pozitív hatással vannak a tanulásra, családi kapcsolatokra, vagy akár a későbbi pályaválasztásra. A sportolás képes megszilárdítani a szociál-normatív cselekvéshez szükséges készségeket, képességeket, továbbá hozzájárul a személyiség kialakulásához, jellembeli tulajdonságok bevésődéséhez. A sportban olyan szociális viselkedési módokat lehet megtanulni, mint a csoport követelményeihez történő alkalmazkodás, együttműködés, szolidaritás. Mindezeken túl a gyermekek szocializációs folyamatában kiemelkedő szereppel bír a rendszeres testmozgás tekintettel arra, hogy a más területen kialakult szocializációs hiányokat és negatív jelenségeket képes megszüntetni vagy kiegyenlíteni (például a mozgáskészség visszafejlődése, önbizalom hiánya, túlzott agresszió visszaszorítása). Ezen kiemelkedően fontos értékek térnyerésének biztosítása egyesületünk kiemelt prioritása, ezzel is támogatva a gyermekek, fiatalok nevelését, egyes kompetenciáinak fejlesztését. 

A 2021-es nyári oktatási szünetben a szigetújfalusi sporttábor sznesebbé tételét támogattuk. A pályázat keretében kirándulást szerveztünk a felcsúti Pancho Arénába, továbbá olyan eszközöket szereztünk be és biztosítottunk a sportegyesület részére, melyek hosszabb távon képesek szolgálni a sportolni vágyó gyermekek igényeit.

A program megvalósulásához a forrást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította.