Belépés a digitális világba

2021.12.21

A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a felkért szakértők javaslata alapján azt a döntést hozta, hogy a Belépés a digitális világba című, 2021-2- HU01-KA152-YOU-000040931 hivatkozási számú pályázat támogatásban részesül.  A programban három ország fiataljai vesznek részt.

Partnerek:

e-Regija, Szerbia, https://e-regija.rs

Comune di Cento, Olaszország, www.comune .cento.fe.it

A projekt közvetlen célja azon gyermekek és fiatalok részére nemformális eszközök alkalmazásával digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló foglalkozások biztosítása, akik részére ezek az eszközök korlátozottan állnak csak rendelkezésre. A digitális ismeretek bővítése elengedhetetlen a pályaválasztás, majd a munkaerőpiaci elhelyzekdés szempontjából, azonban megfigyelhető, hogy számos gyermek nem hogy a digitális kompetenciák fejlődését szolgáló programokhoz és eszközökhöz nem fér hozzá, hanem még az alapvető informatikai eszközöket is nélkülözik. Célunk a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, a digitális világban történő boldogulásuk biztosítása, illetve új perspektívák előtérbe helyezése a programozás élményének megismertetésével, úgy közben más kultúrákat ismernek meg, új barátságokra tesznek szert, fejlődik a kommunikációs és kooperációs készségük. Az ismeretszint bővítését és ezáltal a továbbtanulás és pályaválasztás spektrumának bővítését nemformális, játékos módszerekkel hajtjuk végre, ezzel élvezetesebbé, hatékonyabbá téve a tanulást.
A projekttel közvetett, távlati célunk a hátrányos helyzetű gyerekek részére a pályaorientáció, majd a munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatása. A már most is jelen lévő automatizáció alapjaiban fogja továbbra is átalakítani a gazdaságot és a munkaerőpiacokat, így a munkafolyamatok meghatározó része már most is automatizált, így elengedhetetlen a technológiában jártas, vagy aziránt nyitott pályakezdő fiatalok jelenléte.
A programban részt vevő gyermekek részére a projekt zárását követően is lehetőséget biztosítunk a digitális eszközökkel való ismerkedésre, mely esetben már a programban alkalmazott Lego robotokon túl egyéb eszközök alkalmazásának készségszintű elsajátítását is biztosítjuk. Célunk ezzel a pálya és a digitális ismereteket igénylő szakmák iránt érdeklődő és tehetséggel rendelkező (hátrányos helyzetű) fiatalok támogatása.